Zingem is een parking in waterpasserende bestrating rijker

Zingem
2018
-
Waterpasserende bestrating parking Zingem

Het Vlaamse Zingem heeft een terrein dat reeds jaren braak lag omgetoverd tot een parking. Het terrein in het centrum is aangelegd met verschillende waterpasserende bestratingsmaterialen. Het thema water is momenteel erg actueel. Vandaar dat er gekozen is voor een combinatie van waterpasserende Perfora® in het formaat 22x11x10 met verbrede voegen en vlakke grasbetontegels 60x40x12. 

Het Water Weg concept bestaat uit waterdoorlatende-en waterpasserende bestrating in combinatie met ons speciale funderingssysteem. Het verwerkingsprincipe bestaan uit het volgende: 

  • Buffering van (hemel)water in doorlatende verharding en fundering
  • Infiltratie van (hemel)water in bodem, afhankelijk van doorlaatvermogen bodem
  • Vertraagde afvoer van hemelwater dat niet infiltreert

Wilt u meer informatie over waterpasserende bestrating? Neem contact met ons op. Wij adviseren u graag!

Producten

Grasbetontegel 60x40x12 vlak
Grasbetontegel 60x40x12 vlak
Perfora® 22x11x10 grijs
Perfora® 22x11x10 grijs

Meer informatie?

Wilt u meer informatie?

Bel +32 (0)51-27 23 50 voor advies, of stuur een mail naar: roeselare@bleijko.com