Water Weg concept

Waterdoorlatende-en waterpasserende bestrating in combinatie met ons speciale funderingssysteem zorgt voor een efficiënte verwerking van hemelwater. 

Waterpasserende bestrating

Het verwerkingsprincipe van deze bestratingsvormen bestaan uit:

  • Buffering van (hemel)water in doorlatende verharding en fundering
  • Infiltratie van (hemel)water in bodem, afhankelijk van doorlaatvermogen bodem
  • Vertraagde afvoer van hemelwater dat niet infiltreert 

Voordelen

  • Duurzame oplossing en een betere waterhuishouding
  • Kostenbesparend. Geen straatkolken benodigd.
  • Geen hemelwater in het riool
  • Het hemelwater gaat direct in de bodem
  • Weinig onderhoud. De toplaag vervuilt nauwelijks en de waterdoorlatendheid blijft intact. 

Wilt u meer informatie?

Bel +32 (0)51-27 23 50 voor advies, of stuur een mail naar: roeselare@bleijko.com