Operatie Perforatie

Met de Vlaamse campagne ‘Operatie perforatie’ willen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin zoveel mogelijk gemeentebesturen, bedrijven, organisaties en individuele burgers aanmoedigen om (openbare) ruimte te ontharden zodat regenwater beter kan infiltreren in de bodem. Dat levert in een dichtbebouwd Vlaanderen heel wat voordelen op: minder overstromingen, minder bodemverdroging, meer verkoeling op hete zomerdagen en extra groen in het straatbeeld.

Aquafin stelt een geldprijs van in totaal 100.000 euro ter beschikking, die zal toegekend worden voor de realisatie van de beste projecten. Los daarvan zal ook het meest creatieve project beloond worden met een onderscheiding. Lokale besturen, verenigingen, wijkcomités, jeugdbewegingen en  scholen kunnen tot en met 31 oktober 2018 een projectvoorstel indienen om een stuk openbaar of semi-openbaar domein te ontharden en anders in te richten. Een jury zal de voorstellen beoordelen op onder meer hun uitvoerbaarheid, engagement en resultaatsgebieden. De winnaars worden bekend gemaakt op het Congres Publieke Ruimte 2019.

Omdat een volledige vergroening van de verwijderde verharding niet altijd mogelijk of wenselijk is, doet ook FEBESTRAL,  een deelvereniging van de Federatie van de Belgische Prefabbetonfabrikanten, een duit in het zakje. De beroepsfederatie stelt tien keer 100 m² aan waterdoorlatende bestratingsmaterialen in prefab beton ter beschikking die ingezet kan worden om gesloten en ondoorlatende verhardingen te vervangen. Alle aangesloten fabrikanten van FEBESTRAL bieden een keuze aan uit het volledige gamma van waterdoorlatende bestratingsmaterialen: grasbetontegels, geperforeerde stenen, stenen met afstandhouders of poreuze betonstenen. Zodra de winnende projecten bekend zijn, wordt beoordeeld welk type steen het beste bij de betreffende voorstellen past. Lees hier alles over Operatie perforatie en de Aquafin prijs. 

Wilt u meer informatie?

Bel +32 (0)51-27 23 50 voor advies, of stuur een mail naar: roeselare@bleijko.com